Miljö


Miljöarbetet på Sundbyholms travbana

Från och med 2012 intensifierade vi vårt miljöarbete för att minimalisera vår påverkan på miljön. Vi är diplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard (4:2107).

Våra aktiviteter som har störst inverkan på miljön är energi, transporter/arbete med maskiner, gödsel och vattenförbrukning.

Under åren som gått har vi bytt vårt uppvärmningssystem till fjärrvärme, förbättrat gödselhanteringen genom att skicka den till kompostering, inköpt eldriven grästrimmer samt använt elbil och cyklar under sommartävlingarna istället för fyrhjuling och servicebil.

Utifrån våra behov har ljuskällor, maskiner och övriga inventarier bytts ut till mer energieffektiva modeller.

En av våra samarbetspartners i våra miljöfrågor är Eskilstuna Energi o Miljö.

Miljöpolicy

Styrelsen för Sörmlands travsällskap och Sundbyholms travbana har ett ekologiskt tänkande utifrån teknisk genomförbarhet och ekonomiska förutsättningar.

Som första ekotravbanan vill vi vara en förebild för andra travanläggningar i Sverige och då bör vårt kunnande och engagemang vara av hög standard.

• Vi ska följa de lagar och förordningar som gäller för ett bra miljöarbete.

• Vi ska systematiskt uppdatera och ständigt förbättra vårt miljöarbete,
genom utbildning, uppföljningar och skapande av rutiner.

• När investeringar, tjänsteutvecklingar och inköp sker ska miljöpåverkan minimaliseras i möjligaste ekonomiska mån.

• Beslut om verksamhetsförändringar med miljöpåverkan ska också innesluta en miljökonsekvensbeskrivning.

• Anställda, hyresgäster och styrelse ska vara engagerade och bidra aktivt i miljöarbetet. All personal ska få erforderlig utbildning, för att kunna vara aktiva i minskningen av negativ miljöpåverkan, till exempel energiförbrukning, uppkomst av avfall och transporter.

• Redovisning av förbättringar och uppföljningar ska redovisas till Sörmlands
travsällskaps styrelse årligen helst två gånger per år.

• Verksamheten ska arbeta med att förebygga föroreningar.

 


info@sundbyholm.com