Hästägareföreningen

Mälardalens Travhästägareförening är föreningen för travhästägare som och/eller har häst i träning i Sundbyholms räjongen.


Mälardalens Travhästägareförening har enligt stadgarna till uppgift: Att tillvarata och främja medlemmarnas intressen vid travtävlingar på svenska och utländska travbanor samt att bredda och vidareutveckla intresset för travsporten, så att därigenom avel, uppfödning och rationell skötsel av goda hästar uppmuntras.

Mälardalens Travhästägareförening

  • Arbetar för att förbättra villkoren och service för hästägarna på Sundbyholm
  • Arbetar för att erbjuda travsport av högsta möjliga klass.
  • Anordnar informationsträffar för medlemmarna intressanta personer
  • Har egna läktare med kaffe och mat för medlemmarna.
  • Anordnar Sundbyholms hästägaredag
  • Utser månadens hästägare
  • Arbetar i nära samarbete med travsällskapen och intresseföreningar

Antingen du ensam äger en eller flera hästar eller om Du äger en andel i häst så är du hästägare och är välkommen att ansöka om medlemskap i Mälardalens Travhästägareförening .

Kontakta
Conny Johansson
016-35 01 11,
070-643 96 96.

För mer information, följ länken i rutan nedan.


info@sundbyholm.com