Personal
Telefon till sekretariatet: 016-42 82 00 växel
Fax: 016-966 63
Mail: info@sundbyholm.com
 
Sörmlands Travsällskap
Sundbyholms Travbana
635 08 Eskilstuna
 
Vårt kunnande och vårt agerande inom miljöområdet skall vara av sådan hög kvalitet att vi blir en viktig partner till travets intressenter i deras strävan efter ett miljöriktigt handlande.

Per Redelius
Travbanechef
Email: klicka här
016-42 82 01
070-574 97 37

Michael Wallin
Sportchef

Ansvar: 

Email: klicka här
016-42 82 02
070-513 24 43

Elisabet Frykstad
Sport
Email: elisabet.frykstad@sundbyholm.travsport.se
016-42 82 07

Stefan Eriksson
Marknadschef
Email: klicka här
016-42 82 00
070-320 24 42

Marie-Louise Andersson
Sportavdelningen
Email: klicka här
016-42 82 04

 

Håkan Andersson
Banchef
Email: klicka här
016-42 82 06
070-327 22 56

Esbjörn Robertsson
Banpersonal
Email:
016-42 82 06

Johan Fagré
Banpersonal
016-42 82 06
070-339 88 47

 

 

 

Malin Fagré
Travskolan
Email: malin.fagré@sundbyholm.travsport.se
070-240 40 05
 

 

Lena Fagré
Ungdomsverksamhet
Email:
070-688 92 89