Tävlingsrutiner


Gällande rutiner vid tävling

Alkotest:
Alkotest på alla kuskar i alla lopp sker på inskrivningen där man även hämtar ut nummerbrickor. Alkotest gäller även kval- och premielopp.

Bestraffning:
Bestraffning meddelas av Måldomarnämnden eller via inskrivningen.
Bestraffning finns även noterat på resultatlistan.

Boxlistor:
Finns uppsatta på inskrivningen

Defilering:
Ropas ut i högtalarna på stallbacken efter respektive lopp till nästkommande lopp när defileringen är. Samling till defilering sker på defileringsvolten som är belägen vid infarten till banan och man defilerar utan checkrem, såvida icke tillstånd erhållits av banveterinären.

Diskvalifikation:
Offentliggöres dels via högtalarna av bandomarnämnden och anges på bandomartornet som är belägen mitt på innerplan.

Identifiering:
Identifieringspersonalen söker upp häst vid tilldelad boxplats.

Körsvensrummet:
Ligger i samma byggnad som inskrivningen. I körsvensrummet äger körsvenner som kör lopp aktuell tävlingsdag rätt att vara.

Materialfel:
Ca 750 meter från mål (samma som veterinärbyggnaden) finns en uppstallningsplats där materialfel kan åtgärdas under överinseende av ekipagekontrollanten.

Nummerbrickor:
Avhämtas i B-Stalls längan, samma byggnad som Bidermans.

Olycksfall:
Ambulans finns placerad vid veterinärens byggnad ca 750 m från mål.

Omklädningsrum:
Ligger i samma byggnad som inskrivningen. Separat omklädningsrum för damer finns.

Provstarter:
Provstarter bakom bilen sker en timme före lopp 1.

Provtagningsstall:
Dopningsprovtagare söker upp häst som skall dopningtestas.

Tillresande:
Om man kommer dagen före tävlingsdag med häst måste detta meddelas till sekretariatet minst två dagar före, 016-42 82 00.

Veterinär:
Veterinärens rum finns ca 750 m från mål i separat byggnad vid defileringsvolten.
Kontakt med veterinär går även att ta via inskrivningen.

Värmning vid prisceremoni:
Prisceremoni sker i vinnarpodiet på publikplats.
Vid prisceremoni är värmning endast tillåten i rätvarv i de två innersta spåren.

Eventuella ändringar:
Om något från detta schema skulle ändras till någon tävlingsdag meddelas detta i aktuellt travprogram.


info@sundbyholm.com