Information Tränare Sundbyholm


Information gällande övriga hästsportsevenemang!  

Andra arrangemang som påverkar banans öppettider och gästboxarna under 2024

När det gäller tillgänglighet av boxar/placering kontakta sekretariatet innan du åker ner till banan.

Sundbyholms Travbana har under 2024 också avtal med Lycksta (Västerås Travklubb) där samtliga som erlagt serviceavgift på Sundbyholm har rätt att nyttja deras banor för träning. Under ridtävlingar när banan är stängd finns även möjlighet att nyttja Berga Gård som träningsanläggning. 
OBS! Om ni vill träna på Lycksta kontakta Linus Nordström, 072-552 36 25

V.14 lördag 6 april 
 Ponnytrav.
 Rakbanan, sandbanan, skogsslinga och hagbanan öppna
 Observera! Stora banan och boxarna stängda 

V.16 tisdag - söndag, 16 - 21 april 
Hopptävlingar 
Stora banan stängd från tisdag 16 april Kl. 14.00 till och med söndag 21 april. Träningsbanor (rakbana, sandbana och hagbana) öppna som vanligt, skogsslingan är något begränsad. Boxar finns i mindre utsträckning, 
endast ett fåtal i Utestall D.  
Observera! Ej tillgång till hyrda boxar, tisdag 16 april till söndag 21 april

V.17 tisdag – söndag, 23 - 28 april

Hopptävlingar 

Stora banan stängd från tisdag 23 april kl. 14.00 till och med söndag 28 april.   Träningsbanor (rakbana, sandbana och hagbana) öppna som vanligt, skogsslingan är något begränsad. Boxar finns i mindre utsträckning, 
endast ett fåtal i Utestall D.  
Observera! Ej tillgång till hyrda boxar, tisdag 23 april till söndag 28 april 


V.18 tisdag – söndag, 30 april- 5 maj 
Hopptävlingar

Stora banan stängd från tisdag 30 april Kl. 14.00 till och med söndag 5 maj.  Träningsbanor (rakbana, sandbana och hagbana) öppna som vanligt, Skogsslingan är något begränsad. Boxar finns i mindre utsträckning, 
endast ett fåtal i Utestall D.  
Observera! Ej tillgång till hyrda boxar, tisdag 30 april till söndag 5 maj 

V.19 lördag, 11 maj 

Islandshästtävlingar
Stora banan, hagbana och rakbanan öppen
Observera!  Sandbana och skogsslinga är stängda (11 maj)  

V. 21 torsdag - söndag, 23 - 26 maj 

Hopptävlingar

Stora banan stängd från torsdag 23 maj Kl. 16.00 till och med söndag 26 maj. Träningsbanor (rakbana, sandbana och hagbana) öppna som vanligt, skogsslingan är något begränsad. Boxar finns i mindre utsträckning, 
endast ett fåtal i Utestall D.  
Observera! Ej tillgång till hyrda boxar, from torsdag 23 maj kl.12.00 – 
söndag 26 maj. 

V.31 måndag – söndag, 29 juli- 4 augusti 

OBS! Vi kommer ha skötsel på banan för träning söndag 28 juli för att möjliggöra träning innan ridtävlingarna startar.

Hopptävlingar 

Stora banan stängd från måndag 29 juli kl. 14.00 till och med söndag 4 augusti. Träningsbanor (rakbana, sandbana och hagbana) öppna som vanligt, skogsslingan är något begränsad. Boxar finns i mindre utsträckning, 
endast ett fåtal i Utestall D.  

Observera! Ej tillgång till hyrda boxar, from. måndag 29 juli  kl. 12.00  -
söndag 4 augusti.

V.32 måndag – söndag, 5 - 11 augusti 

Hopptävlingar

Stora banan stängd från måndag 5 augusti kl. 12.00 till och med söndag 11 augusti. Träningsbanor (rakbana, sandbana och hagbana) öppna som vanligt, Skogsslingan är något begränsad. Boxar finns i mindre utsträckning, 
endast ett fåtal i Utestall D.  
Observera! Ej tillgång till hyrda boxar, from. måndag 5 augusti kl. 12.00  -söndag 11 augusti

V.34 lördag - söndag, 24 - 25 augusti 

Islandshästtävlingar
Stora banan, hagbana och rakbanan öppen
Observera!  Sandbana och skogsslinga är stängda (24 - 25 augusti)  

V.35 söndag 1 september
 Ponnytrav.
 Rakbanan, sandbanan, skogsslinga och hagbanan öppna
 Observera! Stora banan och boxarna stängda 


V.36 torsdag – söndag, 5 - 8 september 

Hopptävlingar

Stora banan stängd från torsdag 5 september Kl. 16.00 till och med söndag 8 september. Träningsbanor (rakbana, sandbana och hagbana) öppna som vanligt, skogsslingan är något begränsad. Boxar finns i mindre utsträckning, endast ett fåtal i Utestall D.  
Observera! Ej tillgång till hyrda boxar, from torsdag 5 september kl. 12.00- söndag 8 september

 

V.38 onsdag – söndag, 18 - 22 september 

Hopptävlingar

Stora banan stängd från onsdag 18 september Kl. 14.00 till och med söndag 22 september. Träningsbanor (rakbana, sandbana och hagbana) öppna som vanligt, skogsslingan är något begränsad. Boxar finns i mindre utsträckning, endast ett fåtal i Utestall D.  
Observera! Ej tillgång till hyrda boxar, onsdag 18 september – 
söndag 22 september

V.41 söndag 13 oktober 

 Ponnytrav.
 Rakbanan, sandbanan, skogsslinga och hagbanan öppna
 Observera! Stora banan och boxarna stängda 


info@sundbyholm.com