Sundbyholms Damklubb

Sundbyholmsdamklubb bildades 1963 och är landets äldsta damklubb.
Klubben arbetar idag ideelt för att bredda travsporten, öka publiktillströmningenen och stärka Sundbyholms ställning som en vänlig och trevlig bana för hela familjen. Vi ansvarar för tränarfiket alla travdagar. 

Styrelse
Marie Mählqvist ordförande tel 070-604 19 58
Inger Eriksson vice ordförande
Barbro Eriksson kassör