Entré


Entrépriser och rabattkort

Normala tävlingsdagar 50 kr
V75 100 kr
Eskilstuna Fyraåringstest 100 kr
Ungdomar under 20 år Samma som som ovan
Rabattkort: Gäller ej för tillfället
Programprenumeration: Helår 500 kr

Beställning av rabattkort och programprenumeration kan göras via e-post.
marie-louise.andersson@sundbyholm.travsport.se


info@sundbyholm.com