Entré


Entrépriser och rabattkort

Normala tävlingsdagar 40 kr
V75 100 kr
Eskilstuna Fyraåringstest 100 kr
Ungdomar under 20 år  Fri entré.
Rabattkort: 10 entréer 250 kr
Programprenumeration: Helår 500 kr

Beställning av rabattkort och programprenumeration kan göras via e-post.
marie-louise.andersson@sundbyholm.travsport.se


info@sundbyholm.com

Samarbetspartners