Entré:

Travbuss
Länstrafikens ordinarie taxa gäller för travbussen, elevkort gäller ej. Ej kontant betalning!
Ett säkert stalltips är att köpa Rabattkortet – ett opersonligt kort som du laddar med jämna hundralappar och som ger 25% mer i resvärde. Flera personer kan åka på ett kort, så varför inte bjuda med någon som inte har upptäckt tjusningen med travsport än? Länstrafikens ordinarie taxa gäller för travbussen, elevkort gäller ej. Ej kontant betalning!

Normala tävlingsdagar

V75

Eskilstuna Fyraåringstest

40 kr

100 kr

100 kr

Ungdomar under 20 år fri entré.

Parkering inom området:

Normala tävlingsdagar

V75

Eskilstuna Fyraåringstest

30 kr

50 kr

50 kr

Rabattkort:

Programprenumeration:

10 entréer 250 kr

Helår 500 kr

Beställning av rabattkort och programprenumeration kan göras via e-post,
marie-louise.andersson@sundbyholm.travsport.se