Träningsbanor

För att få träna på Sundbyholms banor måste serviceavgift erläggas!


Tävlingsbanan: 1000 meter. Bredd 2140 - 21 m, 1640 - 21,3 m. Dosering kurvor 17%. Radien i kurvor 90 grader. Upploppets längd 182 m. Tävlingsbanan är belyst torsdag kvällar från 16.00- 21.00

Innerbanan: Används för träning av unghästar. Banan är belägen innanför tävlingsbanan och är 800 meter.

Sandbanan: 1000 meter.

Djupsandbana: 700 meter.

Skogsslingan: 1500 meter.

Rakbanan: 900 meter. - banbelysning måndag, tisdag, onsdag, torsdag kl 16.00-20.30

Hagbanan: 800 meter.