Särskilda bestämmelser V.28


Särskilda bestämmelser V.28

 1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted Games, TR X Working Equitation och Anvisningar.

 2. Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/meetings/57153 och betalas enligt arrangörens instruktion utanför TDB.

Ordinarie anmälan fr.o.m den 2020-06-16 Kl:19:00. Ordinarie anmälan utgår den 2020-06-23 Kl:18:00

Därefter efteranmälan (via TDB) till 2020-07-08 Kl:18:00 i mån av plats. Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2020-06-26 Kl:18:00 utan att avgift erläggs.

Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift enligt respektive grens TR.

Betaldag för klasser är 2020-06-26 kl 18.00. Betaldag för Listor/Boxplatser är 2020-06-26.

 1. Delning av klass.

Klassen rids som en klass och delas efter att alla har startat. Om antal startande överskrider 100 startande sker prisutdelning i två klasser. Bästa resultat blir 1:a i första klassen, 2:a bästa resultat blir etta i andra klassen, 3:e bästa resultat blir 2:a i första klassen, 4:e bästa resultat blir 2:a i andra klassen, osv. Justering av priser/premier får inte förekomma.

 1. Veterinäravgiften, 110 kr, betalas till bg 357-9372 senast 26/6 kl 18:00. Märk betalningen med ryttare samt häst/ponny.

Veterinär närvarande enligt minimikraven från Jordbruksverket www.sjv.se

 1. Tävlingsplatsen är Sundbyholm, Eskilstuna.

Tävlingsbana: Utomhus, Fibersand, 70x95, Framhoppning: Utomhus, Fibersand, 70x25,

Tävlingsbana: Utomhus, Fibersand, 55x85, Framhoppning: Utomhus, Fibersand, 55x25.

Anläggningsskiss: www.sundbyholmridsport.com

 1. Ryttarmeddelande via online.equipe.com

 2. Servering på tävlingsplatsen

Stallbacksrestaurangen serverar dagens rätt, middag mm. Kiosk med kaffe, mackor mm vid banorna. Allt helt efter Folkhälsomyndighetens regler. Vi undviker köer och ber att ni respekterar det.

Pga restriktioner med anledning av Covid 19 kommer vi inte att bjuda på frukost och inte heller ha något VIP-tält på denna tävling. Sköter vi och ni oss exemplariskt efter råden och bestämmelserna nu, kanske vi kan återgå till detta vecka 30 och 31.

 1. Uppstallning och el

Uppstallning från torsdag kl 16.00, ingen ankomst efter kl. 23.00. Uppstallning i permanenta boxar inkl grundströ 2 balar,1500 kr, för i första hand långväga gäster. Bokas via TDB och betalas till Bg 357-9372. Extra strö finns att köpa. Vi förbehåller oss rätten att fördela boxarna på bästa smittskydds-säkert sett. Önskemål kan inte tillgodoses.

Elplats till en kostnad av 500 kr, max 10 A per plats. Betalas till Bg 357-9372.

OBS, betalning senast 26/6.

 1. Inkvartering finns

Officiella hotellpartners: Sundbyholm slott, Travpriser sista-minuten, www.sundbyholms-slott.se 016-428400 . Elite Stadshotellet Eskilstuna, www.elite.se/se/eskilstuna 016-5402300. Sundbyholms Camping, www.sundbyholmscamping.se 016-350175

 1. Premieutbetalning via bankgiro.

 2. Folkhälsomyndighetens beslut och allmänna råd med anledning av coronapandemin ska alltid följas. Ingen publik är tillåten.

När du avslutat din tävlingsdag är det viktigt att du lämnar tävlingsområdet.

Endast 1 medhjälpare/häst är tillåtet. Vi släpper inte in fordon med flera personer i bilen/lastbilen. Parkeringsvakten har box och startlistor och bockar av när ni anländer. Ha koll på Equipe, så ni inte anländer alldeles för tidigt.

Parkering för dagtävlande kommer att ske på olika platser. De som startar på Gilla Häst banan parkerar vid stora huvudentrén och får alltså inte köra in på stallbacken. ( gäller ej hästar/ponnyer med box bokad och betald. ) Se noga på kartan över området.

LÄS PROPOSITION OCH RYTTARMEDDELANDE NOGA INNAN ANKOMST FÖR ATT HJÄLPA TILL ATT FÖLJA DE RESTRIKTIONER SOM FINNS!

För att motverka spridning av Covid 19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noga med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Startavgift, box och elavgift samt veterinäravgift 110 kr betalas till BG 357-9372, senast 26/6 kl 18:00. Märk betalningen med ryttare samt häst/ponny.

Ej betalda anmälningar kommer att plockas bort och inte finnas med i box- och startlistor. Observera, inga tältboxar denna tävling, varför boxantalet är begränsat.

Anmälan kan återtas senast 26/6 kl 18:00 . Återbetalning sker inom 8 dagar efter avslutad tävling. Meddela via mail info@sundbyholmridsport.com , BG nr samt kontonamn.

Efteranmälan samt tillkomna avgifter betalas med kort i sekretariatet. Kontrollera er ekonomi innan ni lämnar tävlingsplatsen.

I sekretariatet tillåts bara 1 person / tillfälle.

För ev. återbetalning vid skada/sjukdom ska veterinär/läkarintyg vara arrangören tillhanda via mail till info @sundbyholmridsport.com senast 7 dagar efter avslutad tävling.


Varmt Välkomna till Sundbyholm önskar Sundbyholm HCRF.

Tävlingen rids på två banor, båda med fibersand. ATG-banan 70 x 95 m och Gilla häst-banan 55 x 85 m. Ponnyer och hästar tävlar på Gilla Häst banan och hästar på ATG banan.

Klasser kan flyttas/ byta bana om så erfordras.

Plaketter och rosetter hämtas i sekretariatet, där endast 1 person i taget är välkommen, undvik köbildning. Inga prisutdelningar. Samtliga segrare erhåller täcke, som avhämtas till fots eller till häst, och överlämnas av vår tävlingsledare Per Redelius efter avslutad klass, även rosett o plakett till de 6 främsta hämtas vid utsläppet, övriga i sekretariatet.

Obetalda anmälningar och boxar/el plockas bort. Vid kö till boxarna har de som betalat enligt ovan företräde.

Veterinäravgiften betalas via Bg 357-9372 eller med kort på plats.

Observera att alla ändringar, förfrågningar mm skickas till mailadress: info@sundbyholmridsport.com. Telefonnummer till sekretariatet under tävlingsdagarna meddelas på online.equipe.com och i ryttarmeddelandet.

Veterinär- eller läkarintyg mejlas till info@sundbyholmridsport.com senast sju dagar efter avslutad tävling. Återbetalning av avbokad box efter likviddagen sker endast om den, av oss, hyrs ut till någon annan.

För ryttare/anmälare som saknar F-skatt ingår skatt och eventuella sociala avgifter i premierna.

 1. Tävlingsledare: Per Redelius, 070-5749737, info@sundbyholmridsport.com.

Kontaktperson: Barbro Lillje, 0707-811562, info@sundbyholmridsport.com.

Banbyggare: Peter Lundström, c.d.peter@hotmail.com.

Överdomare: Jan Wernebrand, jan.wernebrand@tele2.se.

Överdomare: Björn Johansson, bjjohansson@telia.com.

 

Överdomare: Jan Thunberg, jan.thunberg@akerbygard.se.

Överdomare: Barbro Lillje, info@lillje.se.

Domare: Björn Johansson, bjjohansson@telia.com.

Domare: Jan Thunberg, jan.thunberg@akerbygard.se.

Domare: Barbro Lillje, info@lillje.se.

 

Domare: Alexandra Henriksson, ahenriksson-@hotmail.com.

Domare: Helen Wiberg, wiberghelen2@gmail.com.

Resultatansvarig: Camilla Wiggh, camilla.konsulttjanst@gmail.com.

Veterinär: Carita Levenius, .

Pressansvarig: Per Redelius, 070-5749737, info@sundbyholmridsport.com

Publicerad måndag 29 juni 2020. info@sundbyholm.com