Sundbyholmstravet söker ny VD

Sundbyholmstravet och Sörmlands Travsällskap söker ny VD


Sundbyholmstravet har under senare år utvecklats till en multiarena
för hästsport. Det och faktumet att vår kärnverksamhet, travsporten,
befinner sig i stor förändring ställer stora krav på vår nya chef. Vi har bolagiserat
delar av vår verksamhet för att kunna utveckla det kommersiella utbudet av
tjänster och ser därför att den nya chefen kommer att vara VD, inte bara
arenachef. Förutom de egenskaper som beskrivs nedan är ett dokumenterat
intresse för och erfarenhet av hästsport (inte bara travsport) meriterande i denna
rekrytering.


Den person som vi söker för VD jobbet är kommersiellt orienterad, analytisk,
strukturerad och affärsmässig. Vidare så är vår nya VD resultatorienterad och har
en bevisad erfarenhet av att arbeta med försäljning och marknadsfrågor samt kan
leda processen med att utveckla olika kunderbjudanden. VD leder arbetet med att
utveckla och driva hela vår arena, varvid förmåga att ställa krav i upphandling och
projektleda är viktiga kompetenser. Det är även avgörande att VD har förmåga att
tänka i ett långsiktigt perspektiv då flera av processerna i verksamheten löper
över flera år.

Givet Sörmlands Travsällskaps ägarstruktur är det viktigt att VD är skicklig på att
bygga goda relationer och har förmåga att övertyga genom diplomati och
kommunikativa färdigheter. Travsällskapet är en ideell förening och kan jämföras
med en folkrörelse i miniatyr. Vår nya VD måste således ha förmågan att balansera
de ideella och kommersiella intressena och få med sig samtliga aktörer. Det är
viktigt med god social förmåga och att bygga interna relationer genom ett
involverande och lyhört ledarskap. I rollen som VD ingår att representera
sällskapet offentligt varför vana att uppträda publikt och hantera media är
meriterande.


Intresse för tjänsten med sedvanlig meritförteckning skickas till
rekrytering@someone.se senast den 7 januari 2022.

Publicerad torsdag 9 december 2021. info@sundbyholm.com