Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Information om Årskort

Det kommer ske en del förändringar kring alla typer av inträdeskort som tidigare använts på våra travbanor. Svensk Travsport kommer utfärda nya årskort det innebär att inga klisterlappar för 2021 kommer skickas ut. Det nya årskortet kommer preliminärt att lanseras i slutet av första kvartalet 2021.


Information om det nya gemensanna årskortet som kommer utfärdas och hanteras av Svensk Travsport.

Kortet kommer att ersätta alla centralt utfärdade frikort som finns ute i landet och syftet med kortet är att få ett gemensamt kort, med ett enkelt regelverk - som både fungerar digitalt och fysiskt och bidrar till travsportens säkerhet- och skalskydd, att göra det enklare för banorna med ett kort, rensar bort alla andra centrala kort och att det ger ett mervärde för de som är aktiva – stolthet och generöst samt att möjliggöra ökad marknadsföring- och kommunikation – med fler och rätt registrerade och att vi får en korrekt publikräkning.

Svensk Travsports Årskort 2021

 • Berättigar till fri entré till publikplats och stallbacken + en vän.
 • Gäller alla banor i Sverige året runt.
 • Gäller kalenderår (man får/ansöker om ett nytt varje år)
 • Gäller alla tävlingsdagar utom STL-dagar samt ”Sommaronsdagar” samt några ytterligarre dagar (Ännu ej klara) 
 • Svensk Travsports Årskort 2021 går INTE att köpa.
 • Gratis om man väljer att få det digitalt, vill man hade tryckt på ett plastkort kommer det kosta 49 kr.

Vilka kommer kunna få kortet?

 • Hästägare
 • Företrädare/registrerade ägare för respektive häst har rätt till ett kort.
 • Hästen behöver vara i startbar ålder 2-14 år och uppsatt på träningslistan vid ansökan.
 • Är man delägare, men inte registrerad i sportsystemet krävs ägarskifte för att kunna få kortet.
 • Detsamma gäller ex. Easy KB etc. Varje delägare på en häst måste registreras hos oss för att kunna få kortet.
 • Max 1 företrädare + 19 delägare/häst. Är man fler, får de själva välja vilka som ska stå på hästen och kunna få kortet.
 • Juridiska personer, företrädare, finns det fler bolagsmän krävs registrering/ägarskifte av dessa.
 • Uppfödare
 • Företrädare/registrerade deluppfödare för resp. häst har rätt till ett kort.
 • Hästen behöver vara i startbar ålder 2-14 år och uppsatt på träningslistan vid ansökan.
 • Aktiva licensinnehavare
 • A och B-tränare, kuskar, ryttare och ponny.
 • Aktuell svensk licens (utländska licenser behöver hanteras av resp. bana för inträde)
 • Personal och funktionärer på bana och ST
 • Respektive bana anger vilka som är personal och funktionär i sportsystemet.
 • Personal: För att få kortet behöver de vara anställda på minst 75%.
 • Funktionärer: tävlingsfunktionärer, huvudfunktionärer.
 • Anställda hos A-tränare
 • Tränare uppmanas att uppdatera sin lista inför årsskiftet, via kontakt med sin egen hemmabana – skapar kontroll att det verkligen är anställda/hästskötare. Banan har i uppgift att kontrollera att detta är rimligt.
 • ”Hedersmedlemmar”
 • Dessa får ansöka om ett årskort till ST (banor kan hänvisa dessa till oss).
 • Ansökan görs via en digital blankett.

Kriterier för ”hedersmedlemmar”:

 • 10 år som innehavare av A-licens, bakåt i tiden.
 • Travsportens utsedda hedersmedlemmar.
 • 10 år som VD eller Sportchef på travbana.
 • En större insats för travsporten

 

Enligt dom uppgifter vi fått från Svensk Travsport så kommer 2020 års kort att gälla i en övergångsperiod fram till 30/6- 2021. Vi återkommer i början av nästa år med mer information och inväntar instruktioner från Svensk Travsport kring ansökningförförfarandet av dom nya årskorten.  

Publicerad torsdag 17 december 2020. info@sundbyholm.com