Mälardalens Travhästägareförening

Mälardalens Travhästägareförening är föreningen för travhästägare som och/eller har häst i träning i Sundbyholms räjongen. Mälardalens Travhästägareförening har enligt stadgarna till uppgift: Att tillvarata och främja medlemmarnas intressen vid travtävlingar på svenska och utländska travbanor samt att bredda och vidareutveckla intresset för travsporten, så att därigenom avel, uppfödning och rationell skötsel av goda hästar uppmuntras.

Mälardalens Travhästägareförening arbetar för att förbättra villkoren och service för hästägarna på Sundbyholm och för att erbjuda travsport av högsta möjliga klass.
Mälardalens Travhästägareförening anordnar informationsträffar med bl a veterinär, tränare och tävlingsansvariga.
Mälardalens Travhästägareförening har egna läktare med kaffe och mat för medlemmarna.
Mälardalens Travhästägareförening har styrelserepresentant i Sörmlands Travsällskap.

Antingen du ensam äger en eller flera hästar eller om Du äger en andel i häst så är du hästägare och är välkommen att ansöka om medlemskap i Mälardalens Travhästägareförening .
Kontakta Conny Johansson 016-35 01 11, 070-643 96 96.

 

Styrelse: Conny Johansson - ordförande,  Kent Carlsson - vice ordförande, Brita-Stina Eriksson - sekreterare,
Ann Sofie Zetterberg -  adjungerad kassör. 
Ledamöter: Anneli Lindström, Thomas Niva, Håkan B Svensson,  Bertil Nilsson, Börje Edman, suppleant, Svante Ericsson, suppleant.

 

Månadens hästägare:

Januari: Fredrik Jireteg

Februari: Inger o Rolf Gustafsson

Mars: Sandra Luomala

April: Skaber Stable

Maj: Lotta o Pierre Nyström

Juni: Lars-Erik Granath

Juli: Christina Carnemar

Augusti: Lotta o Bengt Andersson

September:

Oktober:

November:

December:

 

Hästägarepriset 2016:

Första kvartalet: Olof Brodin Chartering

Andra kvartalet: Olof Brodin Chartering

Tredje kvartalet: Olof Brodin Chartering

Fjärde kvartalet:

 

 

Ny hemsida:  www.mthf.se

 

Årsmöte i Mälardalens Travhästägareförening 27 april.