Sundbyholms Funktionärsklubb

Ordförande  Agneta Johansson  070-271 05 31

Kassör            Robin Lindblom

Sekreterare  Håkan Österlund

Ledamöter    Mats Wetterholm

                        Stefan Larsson