Träningsbanor

För att få träna på Sundbyholms banor måste serviceavgift erläggas!

Nya öppettider from fredag 1 februari 2019:

Banor:
Banpersonalen är beredda att rycka ut, dygnet runt, för att hålla våra banor i perfekt skick.
Ring gärna vår jourtelefon för att få information om ev. förändringar i öppettider på grund av väderlek 016-42 82 06.

Öppettider: Banorna är öppna dygnet runt - dock finns vissa restrektioner för stora banan. Onsdagar är banan stängd hela dagen på grund av underhållsarbeten. Tävlingsdagar stora banan stängd från kl. 12.00 - öppnar igen kl. 16.00.  Ponnyträning stora banan onsdagar från kl 15.00 och lördagar kl. 13.00-15.00, stängt för stora hästar under dessa tider. Lördag förmiddag körs i regel utbildningslopp på stora banan. Banbelysning finns torsdagskvällar mellan kl. 16.00-21.00.

Tävlingsbanan :1000 meter. Bredd 2140 - 21 m, 1640 - 21,3 m. Dosering kurvor 17%. Radien i kurvor 90 grader. Upploppets längd 182 m.

Innerbanan: Används för träning av unghästar. Banan är belägen innanför tävlingsbanan och är 800 meter.

Sandbanan: 1000 meter.

Djupsandbana: 700 meter.

Skogsslingan: 1500 meter.

Rakbanan: 900 meter. - banbelysning måndag, tisdag, onsdag, torsdag kl 16.00-20.30

Hagbanan: 800 meter.

Samtliga banor är öppna dygnet runt (se vissa restrektioner ovan) för tävlingsbanan och innerbanan råder begränsade öppettider vid jourverksamhet.

Stallar:
För utselning vid träningskörning och provlopp står uteboxarna till förfogande. Vill du hyra din egen box eller trehästars-stall för träningskörning (ej övernattning) så kostar det 210:-/månad + moms för enskild box och 738:-/månad + moms för trehästars-stall. Gör alltid rent efter dig när du nyttjat box.

Gästboxar: Kostnad för gästbox under tävling är 290:- . Vintertid (november - mars) kostar utebox 145:-