Mälardalens Travhästägareförening

Mälardalens Travhästägareförening är föreningen för travhästägare som och/eller har häst i träning i Sundbyholms räjongen. Mälardalens Travhästägareförening har enligt stadgarna till uppgift: Att tillvarata och främja medlemmarnas intressen vid travtävlingar på svenska och utländska travbanor samt att bredda och vidareutveckla intresset för travsporten, så att därigenom avel, uppfödning och rationell skötsel av goda hästar uppmuntras.

Mälardalens Travhästägareförening arbetar för att förbättra villkoren och service för hästägarna på Sundbyholm och för att erbjuda travsport av högsta möjliga klass.
Mälardalens Travhästägareförening anordnar informationsträffar med bl a veterinär, tränare och tävlingsansvariga.
Mälardalens Travhästägareförening har egna läktare med kaffe och mat för medlemmarna.
Mälardalens Travhästägareförening har styrelserepresentant i Sörmlands Travsällskap.

Antingen du ensam äger en eller flera hästar eller om Du äger en andel i häst så är du hästägare och är välkommen att ansöka om medlemskap i Mälardalens Travhästägareförening .
Kontakta Conny Johansson 016-35 01 11, 070-643 96 96.

 

Styrelse: Conny Johansson - ordförande,  Kent Carlsson - vice ordförande, Brita-Stina Eriksson - sekreterare,
Ann Sofie Zetterberg -  adjungerad kassör. 
Ledamöter: Anneli Lindström, Thomas Niva, Håkan B Svensson, Malin Bergström, Björn Frössevi suppleant, Christina Carnemar, suppleant.

 

Månadens hästägare:

Januari: Lars Pettersson

Februari: Olle Florém

Mars: Eva & Björn Eriksson

April: Lars & Emma Smedeby

Maj: Lars D Carlson

Juni: Maria & Christian Riedl

Juli: Malin Bergström

Augusti: Peter I Eriksson

September: Jan-Ivar Jonsson

Oktober: Stens Trot AB

November: Dick S Jansson & Dannes Spelbutik

December: Stall GT

 

Hästägarepriset 2016:

Första kvartalet: Jim Oscarsson

Andra kvartalet: Jim Oscarsson

Tredje kvartalet: Malin Bergström

Fjärde kvartalet: Olof Brodin Chartering

Totalvinnare 2016: Olof Brodin Chartering

 

Ny hemsida:  www.mthf.se

 

Årsmöte i Mälardalens Travhästägareförening 27 april.