Amatör & B-tränarföreningen
    Ansvarsområde

Ordförande

Daniel Johansson Wilje
Alvesta Onsberget 4
635 05 Eskilstuna

 

073-5220375


Övergripande


Vice ordförande
Ulla Fundberg
Stora Almby Backsippan
635 05 Eskilstuna

ulla.fundberg@prologkb.se
Mobil. 073-213 33 69
Tfn. 016-12 41 51

Programkiosken


Sekreterare
Susanna Smedeby
Södra Bangårdsgatan 8 B
633 55 ESKILSTUNA

 

 

sanna.smedeby@hotmail.com   

073-587 33 58

 


Kassör
Jan-Ivar Jonsson
Lånsta 160
733 94 Sala

jan-ivar@mapleavenue.se    
Mobil. 0730-24 16 03

Medlemsregister


Ledamöter
Urban Carlsson
Ostra 5
635 08 Eskilstuna

ostra.5@hotmail.com
Mobil. 070-578 74 21
016-35 30 26

 


Maria Riedl
Hässelby Höjd
635 06 Eskilstuna

 

  

Cay Mäkinen
Petterbergsgatan 8
724 63 Västerås

mariapettersson78@hotmail.com

073-8105646

 

    

stallcapo@live.se
Mobil. 070-330 19 70
Tfn. 021-41 59 93

 Amatörserien

 

Suppleanter
Björn Eriksson
Vidökna Stavhäll

635 17  NÄSHULTA

 

Mobil. 070-5580291

 Per K Anderson
Barrö Gård
642 91 Flen

peranderson@telia.com
Mobil. 070-580 29 44

 


Valberedning
Gunnar Malmkjell
Lindarsnäs Segersta
640 43 Ärla

Tfn. 016-740 47

Sammankallande


Åsa Lindberg
Berga 202
736 92 Kungsör

Övriga medlemmar med speciella uppdrag
Börje Edman
Micke Bergqvist
Peter I Eriksson

Tfn. 070-286 40 49
073-1430284
073-73466344                                         070-3463447

 
Månadens Häst

Kuskmatcher

 Gör gärna ett besök på www.amatortrav.se