För miljöarbete på Sundbyholms travbana gällande from 2012

Under 2012 intensifierade vi vårt miljöarbete för att minimalisera vår påverkan på miljön. De aktiviteter som har störst påverkan på miljön är gödsel, vattenförbrukningen och transporter/arbete med maskiner.

Under åren som gått har vi bytt vårt uppvärmningssystem till fjärrvärme, förbättrat gödselhanteringen genom att skicka den till kompostering.

Med rådande ekonomiska situation inom travsporten och ATG gör att vi i nuläget inte sätter upp några ytterligare större miljömål. Vi kommer att fortsätta utbytet at t ex glödlampor/lysrör, glasrutor (tätning) i publikbyggnaden och sökande efter gödselkompostering på närmare håll.

En av våra samarbetspartners i våra miljöfrågor är Eskilstuna Energi o Miljö.

Miljöpolicy

Styrelsen för Sörmlands travsällskap och Sundbyholms travbana har som mål att verksamheten ska ha ett ekologiskt tänkande utifrån tekniskt genomförbarhet och ekonomiska förutsättningar.

Som första ekotravbanan vill vi vara en förebild för andra travanläggningar i Sverige. Och då bör vårt kunnande och engagemang vara av hög standard.

  • Vi ska följa de lagar och förordningar som gäller för ett bra miljöarbete.
  • Vi ska systematiskt uppdatera och ständigt förbättra vårt miljöarbete, genom utbildning, uppföljningar och skapande av rutiner.
  • När investeringar, tjänsteutvecklingar och inköp sker ska miljöpåverkan minimaliseras i möjligaste ekonomiska mån.
  • Beslut om verksamhetsförändringar med miljöpåverkan ska också innesluta en miljökonsekvensbeskrivning.
  • Anställda, hyresgäster och styrelse ska vara engagerade och bidra aktivt i miljöarbetet. All personal ska få erforderlig utbildning, för att kunna vara aktiva i minskningen av negativ miljöpåverkan, t.ex. energiförbrukning, uppkomst, av avfall och transporter.
  • Redovisning av förbättringar och uppföljningar ska redovisas till Sörmlands travsällskaps styrelse två gånger per år.
  • Verksamheten ska arbeta förebyggande mot föroreningar.

Miljöpolicyn godkänd av ledningens representant.

Per Redelius
Travbanechef
Eskilstuna 2014-10-14


Svensk Miljöbas

Eskilstuna Energi & Miljö