Andelshästar till salu
Order by Heaven
2015-07-01
Order by Heaven 

3 år sto e. Super Arnie u. Drisco Accenta e. Turbo Thrust

Tränare: Lars D Carlson

Upplysningar: Lars D Carlson 070-530 74 08

Hon säljs i andelar om:

Alt 1) 1 andel á 10% 25.000:-, 800:-/månad

Alt 2) 1 andel á 5% 12.500:-, 400:-/månad

2015-04-23
Västerbo HighScore 

2 år hingst e. Kiss Francais u. VästerboHighClass e Pine Chip

Tränare: Michael Demmers/Björn Röcklinger
Upplysningar: Michael Demmers 070 54 54 462
Easy KB 018-12 40 04

20 andelar
Kostnad andel: 20000 kr + moms
Kostnad månad: ca 700 kr

www.vasterbo.se
www.easykb.se

2015-04-23
Västerbo Gerrard 

1 år hingst e. Un Amour d'Haufour u. Super Pilaar e Super Arnie

Tränare: Michael Demmers/Björn Röcklinger
För mer information: Björn Röcklinger 070-710 81 53 el. Michael Demmers 070-545 44 62
Easy KB 018-12 40 04

20 andelar
Kostnad andel: 5000 kr + moms
Kostnad månad: ca 700 kr

www.vasterbo.se 
www.easykb.se