Vill du bli medlem i Sörmlands Travsällskap?

Ring till sekretariatet 016 - 42 82 00 och meddela att du vill bli medlem.

Betala in 400 kr på Bankgiro nr 228-6029
Genom inbetalning av medlemsavgiften anses medlemskap beviljat,
när Sällskapet erhållit betalningen har styrelsen en vecka på sig att
besluta om det föreligger förhinder för medlemskap enligt stadgarna.

Stadgar

Stadgar för Sörmlands Travsällskap >>

 

Styrelse för Sörmlands Travsällskap

Lina Bertilsson

Tel: 070- 584 59 62
Epost: lina.bertilsson@hotmail.se
Ordförande
Roland Jansson

Tel: 070-492 32 21
Epost: roland.jansson@mbox301.tele2.se

Lise-Lott Lejdberg
Tel: 073-950 60 38
Epost: lejdberg1@gmail.com
Bo Insulander
Tel: 070- 699 41 73
Epost: bo.elman-ab@telia.com
Håkan Karlsson
Tel: 070- 618 24 61
Epost: hakan@ekofast.se
Fredrik Andersson
Tel: 073-558 53 35
Epost: fredrik.andersson34@gmail.com
Vice ordförande
Jonas Biderman
Tel: 073-028 77 38
Epost: jonas.biderman@bidermans.com