Vill du bli medlem i Sörmlands Travsällskap?

Ring till sekretariatet 016 - 42 82 00 och meddela att du vill bli medlem.

Betala in 400 kr på Bankgiro nr 228-6029
Genom inbetalning av medlemsavgiften anses medlemskap beviljat,
när Sällskapet erhållit betalningen har styrelsen en vecka på sig att
besluta om det föreligger förhinder för medlemskap enligt stadgarna.

Stadgar

Stadgar för Sörmlands Travsällskap >>

 

Styrelse för Sörmlands Travsällskap

 

Ordförande
Roland Jansson 
Tel: 070-492 32 21
Epost: roland.jansson(at)mbox301.tele2.se

 

Vice ordförande
Jonas Biderman
Tel: 073-028 77 38
Epost: jonas.biderman(at)bidermans.com

 

Bo Insulander 
Tel: 070- 699 41 73
Epost: bo.elman-ab(at)telia.com

 

 

Fredrik Andersson 
Tel: 073-558 53 35
Epost: fredrik.andersson34(at)gmail.com

 

 

Håkan Karlsson
Tel: 070- 618 24 61
Epost: hakan(at)ekofast.se

 

Lise-Lott Lejdberg
Tel: 073-950 60 38
Epost: lejdberg1(at)gmail.com

 

 

Pamela Nordberg
Tel: 073-765 17 58
Epost: nordberg.pamela(at)gmail.com